Den dansande Shiva


Shiva Nataraj - den dansande Shiva

Statyen av den dansande guden Shiva symboliserar mötet mellan österlandets mystikers visdom och de västerländska kvantfysikernas forskning. Stayens form skapades redan på 1100-talet. En gigantisk Shiva staty är skänkt av den Indiska regeringen till forskningsstationen Cern i Geneve, Schweiz för att symbolisera detta möte.

Energiens virvlande växelverkan med materien kan symboliseras med Shivas dans med skapelsen där allt blir till - existerar för en tid - för att åter upplösas.

Rörliga strålkastare belyser statyn och skapar dansande skuggor på forskningsstationens husväggar.

Shivas dans
Shivas dans på forskningsstationen i Cern

Fritiof Capra, en ledande amerikansk kvantfysiker, skrev boken Fysikens Tao, en populärvetenskaplig skrift som beskriver hur forskarna, genom kvantfysiken, studerar materiens innersta egenskaper. En dag när han satt vid havet upplevde han plötsligt likheterna i Shivas - skapelsens dans och databilderna av atompartiklarnas dans.

Simulation of Higgs decay in a CMS detector
Elementarpartiklarnas dans i mikrokosmos

Två olika metaforer som båda beskriver formens värld som en virvlande dans av energi - allt skapas, finns en tid och sedan försvinner.

De vise i öst såg detta i sina meditationer - de vise i väst läser samma sak i matematiska teorier, diagram och bilder av högenergikollisioner av kärnpartiklar.

Så här skrev Fritiof Capra i sin bok redan 1975:

I was sitting by the ocean ony late summer afternoon, watching the waves rolling in and feeling the rythm of my breathing, when I suddenly became aware of my whole environment as being engaged in a gigantic cosmic dance. 

Being a physicist, I knew that the sand, rocks, water and air around me were made of vibrating molecues and atoms, and that these consisted of particles which interacted with one another by creating and destroying other particles. 

I knew also that the Earth's atmosphere was continually bombarded by showers of 'cosmic rays', particles of high energy undergoing multiple collisions as they penetrated the air. 

All this was familiar to me from my research in high-energy physics, but until that moment I had only experienced it through graphs, diagrams and mathematical theories.  As I sat on that beach my former experiences came to life;

I 'saw' the atoms of the elements and those of my body participating in this cosmic dance of energy; I felt its rythm and I 'heard' its sound, and at that moment I knew that this was the Dance of Shiva, the Lord of Dancers worshipped by the Hindus.

Fritiof Capra


Shiva är också yogans fader enligt den hinduiska mytologin.

Shivas hustru Parvathi beklagade sig till Shiva över hur människorna hade blivit så vilsna och olyckliga.

- Vad skall vi göra? Du måste ge dem något som kan få dem att åter minnas sitt gudomliga ursprung.

Då gav Shiva yogan till Parvathi och uppmanade henne att undervisa mänskligheten.


Men vad symboliserar då den lille mannen med svärd och sköld som trampas ner av Shiva?

Enligt den hinduiska mytologin symboliserar den lille vårt ego, illusionen som vill kämpa till sig nya förmåner med svärdet och försvara sina positioner med skölden.
Egots kamp blir på det viset ett hinder för själva livets flöde genom oss.

Till Cern...

 

Insiktsyoga 060-416 42, 070-310 29 14, Uppdaterad: 30 jan 2009