Den dansande Shiva i Cern
Shivas kosmiska dans i Cern

Direkt till Large Hadron Collider (LHC)

 

Cern - naturvetenskapens högborg

 

Cern i Geneve, Schweiz är ett forskningslaboratorium där man gör experiment för att studera materiens innersta beståndsdelar. Unders själva staden Geneve har man byggt världens största partikelaccelerator. En tunnel i form av en cirkel med en omkrets av 27 km är insprängd under marken.

Partikelacceleratorn under Geneve
Under staden Geneve sträcker sig partikelacceleratorn Cern

Atomkärnans partiklar, bl a protoner fås att rotera runt i cirkeln med hjälp av starka magneter. Partiklarnas hastighet ökas för varje varv och det går åt ofantliga energimängder när hastigheten blir riktigt hög.

Partikeltunneln
Omväxlande elektromagneter och detektorer (mikroskop) utefter tunneln

Vid hastigheter närmare ljusets hastighet fås partiklarna att kollidera. I dess kollisioner kan forskarna studera partiklarnas inre beståndsdelar och det skapas även nya, kortlivade partiklar.

Forskare från hela världen kommer hit och genomför sina försök och experiement.

På detta sätt har man upptäckt allt fler och allt mindre av materiens elementarpartiklar.

Inte bara materien är partiklar
Förutom atomkärnans minsta beståndsdelar har man även sett att ljus och krafter kan uppfattas som partiklar. Fast ljusets partikelegenskaper konstaterarade redan Einstein för snart 100 år sen med en betydligt enklare manick. Ljusets partiklar döpte han till Fotoner och fick Nobelpriset för det experimentet.

En partikel kan alltså ses som en bärare av ett fälts egenskaper. Fotonen är då en bärare av det elektromagnetiska fältets egenskaper.

Gluoner är partilar som är bärare av de starka krafter som binder ihop atomkärnorna.
Den partikel som är bärare av gravitationen har fått namnet Gravitonen. Den har man dock inte lyckats hitta än.

Även tomhet är partiklar
Universums tomrum gäckar fortfarnade forskarna. Teoretiska beräkningar gör att man talar om att tomrummet innehåller mörk energi. Man har givit tomrummet namnet Higgshavet, ett hav eller ett fält med energi.

På samma sätt som fotonen är bärare av det elektromagnetiska fältets ljusenergi bör det finnas Higgspartiklar som är bärare av tomrummets eller higgfältets mörka energi. Enligt den teorin växelverkar partiklar med Higgshavet och får därmed sin massa.

Tomheten som de gamla mystikerna kallade Etern blev Higgsfältet (som kanske inte alls är så tomt) har på senaste tiden fått namnet Gridfältet.

LHC hittade "tomheten"
År 2009 startades Large Hadron Collider (LHC) upp i CERN och sökandet efter en (eller flera) Higgspartiklar var ett huvudskäl för investeringen i detta gigantiska mikroskop. Om det finns ett higgshav som fyller rummet, bör higgspartiklar kunna hittas i splittret från högenergikollisioner i LHC. Och om man hittar dess partiklar kommer det verkligen att vara en triumf för den teoretiska fysiken. Det skulle betyda att även "tomheten" är fylld av energi som kan uppfattas som partiklar.

Nu, år 2013 har Higgs partikeln bekräftats och Peter Higgs har fått Nobelpriset för sin matematiska förutsägelse 1964

Brahma inspekterar LHC detektorn i Cern
Brahma kollar LHC detektorn i Cern 2006

Forskarna - vår tid andliga ledare?
Många kvantfysiker och astronomer i yttersta frontlinjen är riktigt andliga (utan att för den skull vara religiösa).
Lyssna t.ex på Frank Wilczeks fantastiska föredrag (1 tim): The LHC and the Unified Theory.
Han fick nobelpris i Fysik 2004 för sitt arbete han gjorde redan vid 21 års ålder.Energi - materia

Tomheten eller den formlösa världen och formens värld växelverkar. Energi och marieria går över i varandra. Tomheten är fylld av energi - Gridfältet, som i sin tur tar form i den materiella verkligheten, formens värld.

En ständig växelverkan mellan energi och materia, Allt är energi som alltid har funnits och alltid kommer att finnas, den har ingen början och inget slut.

Strängteorin
är en matematisk förklaringsmodell som går ett steg längre. De forskare som arbetar på strängteorins frontlinje hävdar att det finns egentligen ingen principiell skillnad mellan materiens partiklar, eller partiklar som är bärare av kraft eller ljus. Allt är vibrerande slingor eller strängar av energi.
Det vibrationsmönster som strängarna har avgör sedan om vi uppfattar dem som protoner, neutroner, gluoner, fotoner, myoner, kvarkar eller vad vi nu ser i kollisionerna i Cerns partikelaccelerator.

Olika kombinationer av vibrationsmönster avgör alltså om det vi ser är en elefant eller en bil.
Allt är energi som vibrerar....

"Världen är en illusion"
Allt det här har ju de gamla mystikernerna i öst redan beskrivit från sina upplevelser i meditation.
Hinduernas Shiva Nataraj har dansat i sin staty i 1000 år. Buddhisterna säger att Maya (världen) är en illusion. Medvetandet skapar det du upplever.


Vy över Geneve
Den moderne Shiva dansar...

mer Shiva ...

 

Insiktsyoga 060-416 42, 070-310 29 14, Uppdaterad: 5 nov 2013